Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Παραφυαδες

Πωλούνται μελίσσια με φετινές μάνες:
5 πλαισίων 55€
6 πλασίων 60€
6 πλαισίων με ελαφρώς μεταχειρισμένη κυψέλη 80€
Δίνονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να τα περάσετε στο βιβλιάριο σας.
Απο 15 Απρίλη θα υπάρχουν διαθέσιμες παραφυάδες πληροφορίες στα τηλ.6948161823 κ 6949915766.